כתבו לנו:  info@d-cure.org
 

צוות המיזם ומבנה אירגוני

צוות המיזם ומבנה אירגוני

פרופ' איתמר רז

מנהלת המיזם- ד"ר אורלי טמיר

רכזת מקצועית- דניאלה פיריאן

 

ראשי התכניות-

"לשמור" התכנית למניעת סוכרת- פרופ' נעים שחאדה

תכנית "היענות והיצמדות לטיפול"- פרופ' רן בליצר

התכנית למיסוד והכשרת מחנכי סוכרת- פרופ' אבי קרסיק

 

רכזי התכניות-

התכנית למיסוד והכשרת מחנכי סוכרת- ד"ר קרן הרשקופ

"לשמור" התכנית למניעת סוכרת- נאסים עאסי וסחר פרח

 

מלווה מקצועית- ד"ר שרון פורמן אסף

 

UA-89342232-1