כתבו לנו:  info@d-cure.org
 

התכנית להכשרה ומיסוד מחנכי סוכרת בישראל

התכנית להכשרה ומיסוד מחנכי סוכרת בישראל

החינוך הטיפולי מהווה היום נדבך מרכזי במניעה ובטיפול בסוכרת והוא עוסק בעיקר בהעצמת המטופל והכוונתו לניהול עצמי של המחלה לאורך זמן. במדינות רבות בעולם העיסוק מתבצע על ידי בעל תפקיד המוגדר 'מחנך לסוכרת' (Diabetes Educator).  למרות ההכרה בישראל בחשיבותו ובתרומתו לטיפול ולניהול המחלה, מחנך לסוכרת אינו תפקיד ממוסד, קיימים מעט מדי אנשי מקצוע בעלי הכשרה מתאימה ולא קיים זמן ייעודי לעסוק בתחום.

לפיכך, מטרת העל של התכנית היא להגדיר, לבנות ולמסד בישראל את תפקיד מחנך לסוכרת, שיפעל במסגרות אירגוניות שונות ובקהילה, לחינוך ולהעצמת המטופל לשם השגת תוצאי בריאות מיטביים. 

 

 

חשיבותו ותפקידו של מחנך הסוכרת ברור ואיננו שנוי במחלוקת.

הפדרציה הבין לאומית לסוכרת (International Diabetes Federation) הגדירה את מחנך הסוכרת כחלק בלתי נפרד מצוות ניהול המחלה, אשר תפקידו לאפשר לחולים לנהל את בריאותם בכל הקשור לסוכרת ולהשפעותיה באופן הטוב ביותר.

בישראל ישנם הרבה אנשי מקצוע שפועלים בתחום חינוך לסוכרת אבל נכון להיום, אין מסלול הכשרה מסודר ואין מקצוע מוגדר ומוכר. בהינתן המעמד של המקצוע בעולם יש חשיבות למסדו בארץ.

מטרות התוכנית

מטרת על:
הגדרה, בנייה ומיסוד תפקיד מחנך לסוכרת בישראל, שיפעל במסגרות אירגוניות שונות ובקהילה לחינוך ולהעצמת המטופל לשם השגת תוצאי בריאות (רפואיים ואיכות חיים) מיטביים. 

מטרות ספציפיות:
למסד את מקצוע מחנך הסוכרת בארץ  ע"י הגדרת התפקיד והכרה של הרגולטור במקצוע של מחנך הסוכרת. ליצור תוכנית הכשרה אחידה למחנכי הסוכרת בארץ, במקביל פיתוח מסלולי אקרדציה.
לפעול להביא למקומות עבודה למחנכי הסוכרת – ליצור מדיניות מחייבת לשילוב בוגרי ההכשרות במסגרות הרפואיות הקהילתיות.

תקציר התוכנית
ישנם שני צירי פעולה מרכזיים בתוכנית:

הציר המקצועי: ציר פעולה זה כולל היבטים תיאורטיים והיבטים מעשיים, לריכוז ולתרגום הניסיון מהעולם ומישראל לידי מערך שיטתי, מאורגן ומסודר שיוצר ומטמיע סטנדרט אחיד לתפקיד. ציר זה כולל הגדרת התפקיד כולל הגדרת הסמכויות, החובות והאינטראקציות עם בעלי תפקיד אחרים במערכת.

כפועל יוצא מהגדרת התפקיד ניתן יהיה לקבוע את ההכשרה הנדרשת.

הציר הרגולטורי: ברמה הרגולטורית נדרשת פעילות מאורגנת לשם הכרה בתפקיד ולמיסודו כמקצוע. העבודה מתבצעת בתיאום ובשיתוף המחלקה לחינוך ולקידום בריאות במשרד הבריאות ומול הגורם הממונה על רישוי מקצועי במשרד הבריאות.

במקביל לשני צירי הפעולה הללו, מתבצעת עבודת מטה מול גופים ואירגונים רלוונטיים לקליטת מחנכי סוכרת לעבודה בתפקיד זה.

UA-89342232-1