כתבו לנו:  info@d-cure.org
 

התכנית למניעת סוכרת

התכנית למניעת סוכרת

תוכנית "نحمي – לשמור" למניעת סוכרת בעיר נצרת

פעילות המיזם בתחום מניעת סוכרת מתמקדת באוכלוסיות חלשות במדינה, בהן משתקפים פערים גדולים בבריאות ביחס לאוכלוסייה הכללית. מטרת התוכנית להוביל לאורח חיים בריא ולהפחית את קצב המעבר מטרום-סוכרת לסוכרת.
תכנית הדגל בתחום היא תכנית "לשמור" המתקיימת בקרב האוכלוסייה הערבית בעיר נצרת.

בבסיס פיתוח התכנית "לשמור" עומד קריטריון ההמשכיות לאורך זמן (sustainability). בהתאם, פיתוח התוכנית ושינויים בה מתבצעים בדיאלוג עם נציגי הקהילה המקומית בתמיכת גורמים בעלי השפעה בה, וזאת בהתאם למאפייניה הייחודיים, העדפותיה ויכולותיה להירתם וליטול חלק פעיל בהתערבות.

מודל ההתערבות משלב פעולות הממוקדות במטופלים הנמצאים בסיכון גבוה לפתח סוכרת (מוגדרים במצב טרום-סוכרת) וכן פעולות המופנות לאוכלוסייה הכללית בעיר (מתבצעות בקבוצות חברתיות שונות, לרבות ברמה העירונית). 

התוכנית משלבת מספר אסטרטגיות מקובלות לקידום בריאות: 

אסטרטגיה חינוכית:
מתבטאת בהנגשת ידע לקבוצות אוכלוסיה בעיר והתאמתו למעגלים חברתיים שונים, כגון בפרסום מסרים בריאותיים, חלוקת חומרי רקע והמלצות, קיום הרצאות להגברת מודעות וסדנאות להיתנסות ורכישת כלים ומיומנויות.

אסטרטגיית העצמה:
מיועדת ליצור תחושת מסוגלות עצמית לבצע שינוי ולהוביל את הזולת לשינוי. במסגרת אסטרטגיה זו נכללת הכשרה של מנהיגות רפואית ומנהיגות חברתית, לה ניתנים כלים להנעה לפעולה תוך חיזוק מיקוד השליטה הפנימי ומיומנויות התקשרות. בנוסף קבוצות המנהיגות, אסטרטגיה זו כוללת העצמה ממוקדת של אוכלוסיית הטרום-סוכרתיים לביצוע שינוי באורח החיים ולשמירה עליו.

אסטרטגיה שיווקית:
כוללת פיתוח יחסי ציבור בתקשורת המקומית והאזורית למתן הד נרחב ולרתימה מתמדת לפעילות. 

 

 

UA-89342232-1