כתבו לנו:  info@d-cure.org
 

חזון המיזם

חזון המיזם

חזון המיזם הוא ליצור מציאות חדשה בטיפול במחלת הסוכרת בישראל ובמניעתה. כדי להגשים את החזון, ייעשה שימוש בכספי התרומה על מנת לייצר תשתית מקצועית ואירגונית, מבוססת מדע, שתוצאותיה תהיינה הפחתה מוכחת בהיארעות המחלה והסיבוכים המאפיינים אותה. כמו כן, המיזם שם לעצמו כמטרה כי בסיומו התוכניות תמשכנה לפעול באמצעות תקצוב של משרד הבריאות וגורמים (פרטיים או ציבוריים) אחרים.

לפיכך, עקרונות העבודה של המיזם הם:

  1.  תקציב המיזם מהווה מקור משמעותי לפיתוח, ייזום והפעלה של התוכנית. בנוסף המטרה להשתמש בתקציב זה ולהביא את התהליך לרמה בה ניתן יהיה לגייס מימון  ממקורות אחרים, שיהפכו את המיזם למציאות בת קיימא במערכת הבריאות בישראל גם בחלוף תקופת המיזם. 
  2.  החלקים המרכיבים את תכניות המיזם יהוו מודל גנרי שניתן להרחיבו לרמה הלאומית ללא דרישות שיהוו חסם להפעלתו.
  3.  התכניות תכלולנה מרכיבים המהווים פריצת דרך חדשנית בחזית הטיפול לשינוי התנהגות בארץ ובעולם, תוך שילוב אמצעים טכנולוגיים עדכניים.
  4.  המיזם, על התוכניות המרכיבות אותו, ייבנה, ככל שניתן, בצורה גנרית כדי שהתשתית הנבנית תתווה דרך לטיפול במצבי סיכון ובמחלות כרוניות אחרות הקשורות  באורח חיים, כגון התסמונת המטבולית, יתר לחץ דם, מחלות לב וכלי דם ומחלות ריאה כרוניות.

כל הכלים והחומרים המפותחים במסגרת המיזם יוכלו לעבור התאמה תרבותית ולשונית כדי לוודא שהם מתאימים לאוכלוסיות השונות בארץ.

UA-89342232-1