כתבו לנו:  info@d-cure.org
 

מיזם עוצמה

מיזם עוצמה

מיזם "עוצמה" הוקם בעקבות הסדר פשרה בתובענה ייצוגית, אשר אושר על ידי בית המשפט המחוזי בתל-אביב בחודש יוני 2013.

במסגרת הסדר הפשרה ניתנה תרומה בסכום של 12,106,000 ש"ח, המנוהלת על-ידי קרן די-קיור (D-Cure ,Diabetes Care in Israel) במתווה מוגדר שייעודו קידום תכניות למניעה ולטיפול בחולי הסוכרת בישראל, כמפורט להלן:

(1)  תוכנית למניעת סוכרת באוכלוסייה הכללית ובפרט באוכלוסיות בסיכון.

(2)  תוכנית להכשרה והפעלה של "מחנכי סוכרת" בקהילה, אשר יסייעו לאוכלוסיית החולים בסוכרת להתמודד עם המחלה והטיפול בה.

(3)  תוכנית לשיפור ההיענות והמודעות של חולי סוכרת לטיפול במחלה.

(4)  ביצוע מחקר מלווה לכל אחת מהתוכניות לעיל.

לאור תכלית כספי התרומה, השם "עוצמה" מהווה ראשי תיבות של היענות/היצמדות לטיפול בסוכרת, מניעת סוכרת והכשרת מחנכי סוכרת.

UA-89342232-1